gap Home Help Scotland Speyside West Isles Search
Navigation toolbar
Home | Help | Scotland | Speyside | West Isles | Search

Malt Whisky (Swedish)

Beredning av malten

Maltwisky framställs i en traditionell process där endast tre ingredienser ingår: korn, rent mjukt vatten från det skotska höglandet , och jäst.

Mältning

Kornet blötläggs och tillåts sedan gro till rotskottet kommer fram. Under denna process frigörs enzymer som omvandlar stärkelsen till jäsbara sockerarter. Groningen avbryts genom torkning av det grodda kornet på ett torkningsloft (malt kiln) över en torveld, detta ger slutprodukten dess rökiga arom.

Mäskning

Malten mals och den renodlade malten eller 'gröpen' blandas med hett vatten i en mäsktunna. Den erhållna stärkelsen omvandlas då till en sockerlösning känd som vört, och som avskiljes från mäsktunnan för jäsning.

Jäsning

Efter kylning leds vörten ned i ett stort kärl kallat 'washback' där den får jäsa med hjälp av jästen till en lösning med låg alkoholhalt.

Destillering

Den jästa vätskan destilleras två gånger i stora destilleringskärl tillverkade av koppar. Den första destilleringen, i vätskedestillatorn, lämnar en läsning som kallas 'enkelt vin' och som destilleras på nytt i destillatorn för 'enkelt vin'. I detta skede är det skickligheten hos destilleringsansvarige som medverkar till den kvalitetstradition och smak som kännetecknar just hans wiskyframställning. Det är bara kärnvolym en i den andra destillationen som tas till vara för maltwisky.

Mognande

Den nydestillerade spriten fylls på ekfat som överföres till ett lager där det lämnas att mogna i ett antal år. Under mognaden förlorar alkoholen sin skärpa, och intar en fyllig mogen smak från den utvalda malten.

Tappning på flaska

Efter mognadsprocessen reduceras alkoholhalten med spädning med rent mjukt vatten. Wiskyn filtreras sedan varsamt och fylls sedan av automatiska maskiner på flaskor som förseglas och förses med etikett. Flaskorna förpackas i kartonger för leverans.

Translation courtesy Curt Gustavsson, Halvardson Torbjörn with thanks

© John Butler, University of Edinburgh and contributors